Asociación Emigrantes Retornados da Mahia

Realizamos entre outras, estas actividades:

  • Participación xeral dos membros da asociación en eventos culturais e deportivos.
  • Información personalizada sobre os trámites a realizar para obter documentación persoal, homologación de títulos, licencias, creación de novas empresas, etc.
  • Organización de talleres de inserción e autoestima.
  • Acción e promoción cultural a través de turismo.
  • Ser un medio para canalizar as expectativas frustradas e os desexos de comunicarse.
  • Promoción e defensa dos emigrantes retornados e as súas familias en temas de interese social, cultural, laboral e comunitario.
  • Fomentar a solidariedade entre os emigrantes retornados.
  • Organizar un constante labor formativa, tanto a nivel profesional como a ocupación do tempo libre.
  • Favorecer a integración dos emigrantes retornados no mercado laboral, especialmente cando se atopen en situación de risco ou exclusión social.